Zmiana miejsca pracy – o czym warto pamiętać?

W życiu nie można bać się zmian, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Oznacza to, że jeśli nasze zadowolenie z obecnego rozwoju kariery jest nikłe, to czas na rozważyć inną ścieżkę. Zmiana miejsca pracy to trudna decyzja, której nie można podejmować pod wpływem emocji. Zatem, o czym warto pamiętać przy szukaniu nowej pracy?

Kiedy warto zmienić miejsce pracy?

Są osoby, które kochają to, co robią. Niekiedy zdarza nam się znaleźć pracę marzeń, do której przychodzimy z uśmiechem na ustach. Inne osoby po roku, pięciu czy dziesięciu latach zaczynają czuć wypalenie zawodowe. Objawia się ono poprzez brak satysfakcji z wykonywanego zawodu lub brak rozwój kariery. Jest to pierwsza sugestia, aby poszukać innego miejsca pracy.

Oprócz tego, do innych przyczyn zmiany wykonywanego zawodu zaliczyć można:

  • ciągły stres,
  • nerwowa lub ponura atmosfera panująca w firmie,
  • brak szans na awans lub podwyżkę.

Zmiana pracy a umowa

Istnieje kilka sposobów na zakończenie współpracy z pracodawcą. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, grzeczną i prowadzącą do obustronnej satysfakcji formą jest wypowiedzenie za porozumieniem stron. Pozwala on ominąć okres wypowiedzenia oraz zapewnia podjęcie kolejnego zatrudnienia od razu. Inną formą jest wygaśnięcie umowy po określonym czasie lub jej rozwiązanie z winy pracownika czy pracodawcy. Pamiętajmy również, że urlop nie “przechodzi” do nowej pracy, a przysługuje nam w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. W przypadku umowy cywilnoprawnej – zakończenie współpracy następuje w trybie natychmiastowym.

O czym należy pamiętać przy zmianie miejsca pracy?

Przede wszystkim nie należy zwalniać się przed znalezieniem nowego miejsca pracy. Jest to często popełniany błąd, zwłaszcza przez osoby narwane lub chcące szybkiej zmiany. Szukanie nowej pracy warto również utrzymać w tajemnicy, gdyż plotki się szybko rozchodzą. Chęć odejścia może zostać negatywnie przyjęta przez współpracowników lub kierownictwo, co wywoła niepotrzebny konflikt, a nawet przedwczesne zwolnienie. Przeglądając oferty, musimy mieć także uszykowane już nowe, profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Już zawczasu warto przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez opracowanie najczęściej zadawanych pytań. Mamy wówczas czas na zastanowienie się, co zawrzeć w odpowiedni, a co pominąć. Ostatnią kwestią, o której warto pamiętać, jest szczera rozmowa z aktualnym pracodawcą. Mimo złych relacji należy na spokojnie poinformować go o swoim odejściu. Pozwoli to uniknąć przysłowiowego “palenia mostów”. W końcu nie wiadomo, kto jeszcze stanie na naszej ścieżce zawodowej.

Zmieniając miejsce pracy, warto pokazać się od jak najlepszej strony. Jeśli mamy czym się pochwalić, to nie ukrywajmy tego. Dla naszego przyszłego pracodawcy ważna jest również gotowość do pracy oraz chętni do nauki czy dalszego rozwijania się.