Radca prawny a adwokat – różnice

W życiu przytrafiają się różne sytuacje, a niektóre z nich wymagają pomocy prawnej. Wówczas szukamy kogoś, kto odpowie na nasze pytania oraz przeprowadzi przez szereg procedur prawnych. Jednak, gdzie jej szukać – u radcy prawnego czy adwokata? Czym różnią się te zawody oraz na czym dokładnie polegają?

Radca prawny – kim jest?

Radcą prawnym jest osobą po ukończeniu 5-letnich studiów prawniczych, odbyciu 3-letniej aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego. Mogą nim zostać również adwokaci, sędziowie, prokuratorzy lub doktorzy habilitowani nauk prawnych. Docelowo rolą radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej. Obejmuje ona szereg czynności podejmowanych na rzecz ochrony prawnej interesów jednostki lub innego podmiotu stosunków prawnych.

Rola radcy prawnego może obejmować:

 • reprezentowanie klientów przed różnego rodzaju sądami,
 • występowanie przed urzędami i sądami administracyjnymi.
 • sporządzanie różnego typu umów,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych.

Radca prawny może świadczyć usługi klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom.

Adwokat – kiedy się do niego udać?

Adwokat, z łac. advocatus, advocare, czyli wzywać na pomoc, to jedna ze specjalizacji z dziedziny prawa. W języku potocznym adwokat określany jest także jako mecenas. Najogólniej mówiąc, jest to osoba po ukończeniu studiów prawniczych, odbyciu aplikacji adwokackiej i zdanym egzaminie uprawniającym do pracy w zawodzie. Ich zadaniem jest doradztwo, obrona oskarżonych w sprawach karnych oraz występowanie w imieniu klienta przed sądem w sprawach cywilnych lub przed innymi instancjami.

Adwokat jest również uprawniony do:

 • udzielania pomocy prawnej,
 • opracowywania projektów aktów prawnych,
 • tworzenie dokumentacji mającej charakter prawny.

Co różni radcę prawnego i adwokata?

Nie da się zaprzeczyć – radca prawny i adwokat to zawód niezwykle podobne. Obecnie uznawane są za równoważne, gdyż oba znajdują się pod ochroną prawną i uprawniają do reprezentowania osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych przed sądami.

Jednak zgodnie z obecnymi przepisami wyróżnia się trzy podstawowe różnice w postaci:

 • możliwość pozostania w stosunku pracy przez radcę prawnego,
 • wyższych kwot obowiązkowego OC radców prawnych,
 • koloru żabotu togi – adwokat ma barwy zielonej, a radca prawny niebieski.

Snuje się teorie na temat połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego z uwagi na ich niezwykle duże podobieństwo. Tak naprawdę w obecnych czasach oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami istnieje naprawdę niewiele różnić między obiema profesjami.