Na czym polega outsourcing i jakie możliwości oferuje?

Prowadzenie przedsiębiorstwa – małego lub dużego, wiąże się z zatrudnianiem wykwalifikowanych osób, które mają spełniać swoje zadanie. W zależności od branży zmagamy się z różnymi działaniami, bardziej lub mniej potrzebnymi. A gdyby tak móc zlecić część zadań innej jednostce? Świetnie sprawdzi się tutaj outsourcing!

Czym jest outsourcing?

Outsourcing jest skrótem utworzonym z trzech angielskich słów outside-resource-using. W dosłownym tłumaczeniu oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Tak naprawdę jednak opiera się na wszelkich działaniach prowadzących do przekazania przez przedsiębiorstwo części zadań, procesów lub projektów do realizacji firmie zewnętrznej. Najczęściej jest to wyspecjalizowana w konkretnej dziedzinie jednostka. Istnieje wiele powodów, dla których outsourcing jest chętnie wykorzystywany przez zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Wśród nich wyróżnia się:

  • możliwość koncentrowania się na kluczowych aspektach firmy,
  • pozyskanie zasobów,
  • obniżenie kosztów.

Outsourcing – rodzaje

Podmiotem outsourcingu może być tak naprawdę wszystko – wystarczy znaleźć tylko kompetentną firmę zewnętrzną, która się tym zajmie. Oznacza to, że istnieje wiele różnych rodzajów outsourcingu. Wśród nich wyróżnia się jednak trzy obszary działania przedsiębiorstw, w których stosuje się go najczęściej. Do nich zalicza się:

  • outsourcing IT, czyli administrowanie sieci i serwerów, tworzenie infrastruktury komputerowej, stron lub aplikacji, a także aktualizacja oprogramowania,
  • outsourcing usług logistycznych, wiążący się m.in. z kontrolą spedycji czy organizacji transportu,
  • outsourcing z zakresu operacji pomocniczych, obejmujących rachunkowość, obsługę klientów, usługi gastronomiczne lub prawnicze.

Jakie zalety i wady ma outsourcing?

Istnieje wiele zalet outsourcingu, a do nich zalicza się przede wszystkim pozyskanie kompetentnych ludzi. Wówczas nie ma konieczności przeprowadzania szkolenia. Co więcej, możemy liczyć się z obniżeniem kosztów, fachową obsługą i elastyczność. Skupmy się teraz na wadach outsourcing. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to my wybieramy firmę zewnętrzną. W przypadku podjęcia współpracy z nieprofesjonalną jednostką możemy spodziewać się obsługi niskiej jakości oraz wydłużony czas reakcji. Co więcej, zmniejsza się bezpieczeństwo w obszarze poufności danych oraz istnieje ryzyko uzależnienia biznesu od zleceniobiorcy.

Outsourcing jako nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem jest w dzisiejszych czasach coraz chętniej wykorzystywana. Posiada wiele zalet oraz pozwala skupić się na najważniejszym celu. Pamiętajmy jednak, że nie jest bez wad, dlatego warto dokładnie rozważyć jego wdrożenie w działania swojego przedsiębiorstwa.